Associació de Veïns de la Barceloneta Associacions Barcelona

Associació de Veïns de la Barceloneta

stop-bullying-1 - Precoin Prevención


Conflicte escolar 

 • Conducta accidental
 • El seu objectiu no es fer mal
 • Conflicte entre iguals
 • Intervenció amb resolució de conflictes
 • No existeix un patró d’agressió
 • Deixa un aprenentatge positiu en resoldre’s

Assetjament escolar

 • Conducta intencional
 • Els seus objectius són principals: fer mal, guanyar control sobre la persona a través de l’agressió física o verbal.
 • Necessitat d’implementació d’una estratègia especifica.
 • Efectes quan no arribem a una solució: baix rendiment acadèmic, baixa autoestima, abandonament escolar, idees suïcides.

Què no és Bullying?

 • Els problemes generals d’indisciplina (incompliment de les normes generals del centre).
 • Conducta antisocial (indiferència greu envers les normes socials. Mentides, robaments, falsificacions de signatures, consum de tòxics...).
 • Conductes disruptives (comportaments impulsius, falta de motivació per modificar-los, molestar i interrompre, aixecar-se sense permís...)
 • Desinterès acadèmic (comportament d’apatia, desídia).

Què és?

Ha d’existir  una víctima (indefensa) atacada per un agressor o grup d’abusadors. Ha d’existir una desigualtat de poder (desequilibri de forces) entre el més fort i el més feble.

Tipus

- Verbal: 
grolleries i males paraules, es burlen de l'aspecte físic i utilitzen sobrenoms.
- Físic: empentes, bufetades, puntades de peu i baralles.
- Psicològic: accions encaminades a destruir l'autoestima del nen@ i fomentar la sensació de temor i inseguretat. Persuació, intimidació, xantatge, manipulació. 
- Sexual: tocar amb mala intenció, tocaments, pressió constant i colpejar els genitals.
- Exclusió social: vol aïllar el nen@ respecte els altres, ignorar un nen@ , llei del gel (ignorar un nen@ per tal de molestar).
- Cyberbullying: la utilització d'Internet. mòbils, videojocs online o qualsevol tecnologia per exercir l'assetjament psicològic entre iguals, assetjar anonimament per xarxes socials i amenaçar per xats.

Rols

1. Agressor

1.1. Personalitat

 • Agressiu i impulsiu
 • Falta d’empatia
 • Poc control de la ira
 • Autosuficient
 • Falta de sentiment de culpa
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Poc reflexiu
 • Dificultat per acceptar les normes
 • Dèficit en habilitats socials i resolució de conflictes
 • Necessitat de tenir poder, de domini, de sentir-se superior
 • Percepció errònia de la intencionalitat dels altres
 • Sempre de conflicte i agressió cap a ell
 • Actitud positiva davant de la violència

1.2.Aspectes físics

 • Sexe masculí, físicament més forts

1.3. Àmbit social i familiar

 • Dificultats d’integració escolar i social
 • Sota interès per l’escola
 • Falta de forts llaços familiars
 • Permissivitat familiar respecte a l’accés del nen o jove a la violència
 • Pot sentir que pares o professors no li “paren esment”
 • Ha vist als seus pares o germans obtenir el que desitgen utilitzant mètodes agressius
 • Sofreix o ha sofert agressions d’un altre noi, germà o pares

2.Victima

2.1. Personalitat

 • Inseguretat
 • Baixa autoestima
 • Ansietat
 • Dèbils
 • Submisos
 • Tímids
 • Introvertits
 • Dificultat per relacionar-se i falta d’habilitats socials
 • Indefensos apresa per experiències prèvies

2.2.Aspectes físics

 • Freqüentment homes, menys forts físicament; característiques físiques (ulleres, obesitat, dins d’una minoria...)

2.3. Àmbit social i familiar

 •  Dificultats per fer amics (això provoca dependència dels demes i els predisposa a la submissió i victimització; poc populars a classe).


Tipologia

1. Agressor

 • Actiu (es relaciona directament amb la víctima)
 • Indirecte o passiu (incita als demes perquè realitzin actes de violència contra les seves víctimes).

2. Víctima

 • Actius i provocatius (es poc freqüent. Generalment són alumnes amb problemes de concentració que molesten als que estan els seus voltants).
 • Passius (és la més freqüent. Són insegures i callen davant de l’agressió).

3. Espectador

 • Alumnes que es posen al costat de l’agressor per “sentir-se més fort” (posar-se del costat de la víctima els fa sentir-se més dèbils).
 • Alumnes que ho passen bé amb les agressions
 • Alumnes que pensen que protestar no serveix per res.
 • Alumnes que tenen por i pensen que si diuen seran els següents.
 • Alumnes que toleren els maltractaments.

Conseqüències

1. Agressor

 • Aprendre que la violència és una forma d’aconseguir els seus objectius (preàmbul de la conducta delictiva).
 • Reconeixement social mitjançant l’agressivitat (generalització de la conducta: vida en parella, àmbit laboral...)

2. Víctima

 • Fracàs i dificultats escolars
 • Ansietat anticipatòria
 • Fòbia a l’escola
 • Desenvolupament d’una personalitat insegura
 • Baixa autoestima
 • Indefensa apressa
 • Quadres depressius

3. Espectador

 • Aprenentatge negatiu respecte al seu comportament davant de situacions injustes.
 • Observació i reforç de models inadequats d’actuació.
 • Falta de sensibilitat davant el sofriment dels demes.
 • A vegades sensació d’indefensió semblant a la víctima.

Detecció

Indicadors de víctima

Conductes de fugida i evitació

 • Per arribar o anar-se de l’escola esperar fins que no hi ha ningú, es queda l’últim
 • Rutes il·lògiques per anar o tornar de l’escola.
 • Absentisme escolar
 • Aïllament social evident als patis, les aules i els carrers
 • Passa a casa més temps del normal, no surt els caps de setmana
 • Desgana per estar amb els companys i relacionar-se,  prefereix estar sol.

 Conductes publiques que expressen inseguretat

 • Buscar estar a prop d’adults als patis i llocs comuns de l’escola.
 • Buscar “amics” i companys de joc de menor edat.
 • Es col·loca en llocs de l’aula allunyats dels altres

Conductes d’ansietat i estat afectiu-emocional

 • En algun moment plora i demostra dolor físic o psíquic: tristesa, humor inestable, irascibilitat, atacs d’ira injustificats, fingeix dolor per evitar algunes situacions o entorns.
 • Somatitzacions diverses: pèrdua de l’apetit, vòmits...
 • Problemes de somni
 • Nerviosisme
 • Regressions (descontrol d’esfínters, quequeig, infantilització, dependència...)

Conductes problemàtiques

 • Adopció d’un rol de “bufó” contínues pagesades i fins i tot provocacions: agafen diners i objectes de casa per saldar deutes existents.

Rendiment acadèmic

 • Mostra dificultats d’atenció i concentració en les tasques escolars: descens del rendiment acadèmic.

Altres

 • Oculta l’origen i li posa nerviós algunes trucades telefòniques.
 • Es queda sense entrepà, fa tasques dels altres.
 • Presenta senyals d’agressió física (roba trencada, marques corporals...)
 • Li falten coses a l’estoig (els seus materials)
 • Sovint es troben al tirats pel sòl, amagats o espatllats.
 • Cartells i pintades amb insults i amenaces al voltant de l’escola o barri.

Precaució

 • Les relacions dels alumnes quan no hi ha professors (passadissos, menjador, pati).
 • Pintades en els WC, patis.
 • No participació habitual d’un alumne a les sortides de grup.
 • Donar importància als insults o riures cap a determinats alumnes.
 • Alumnes que de cop presenten absentisme escolar.
 • Estar atents aquells alumnes que siguin diferents (per la seva forma de ser o aspecte físic).
 • Quan un alumne es queixa que li roben coses (sovint li falta material).
 • Alumnes que presenten canvis l’estat d’ànim sense causa aparent (tristesa, es mostra poc comunicatiu...)
 • Alumnes que presenten escasses o nul·les reaccions amb els companys (aïllament social).
 • Evidències físiques d’agressions.
 • Queixes somàtiques constants de l’alumne (mal de cap, dolor de panxa...)
 • Variacions del rendiment escolar.
 • Queixes de pares que l’alumne no vol anar a l’escola.

Intervenció

Educadors

 • Els adults modelen i guien les actituds i conductes a les escoles.
 • Responsables de vetllar per la seguretat de l’alumne.
 • Tenen una alta probabilitat de ser els primers a detectar les diferents situacions d’abusos.
 • Tenen la responsabilitat moral i professional d’atendre les demandes socioafectives de l’alumne.
 • La indisciplina i la violència que poden generar-se en les escoles, recau directament i negativament en el desenvolupament de la seva labor professional.
 • Poden ser part directament implicada del problema, quan donen agressions.
 • Són els primers adults als quals pot accedir l’alumnat de risc.
 • Són conscients com a col·lectiu, de les dificultats que troben per mantenir en les seves escoles ambients de bona confiança.

Conductes

 • Comportament passiu (no defensar els interessos, fugir de la situació).
 • Comportament agressiu (defensar els nostres interessos sense respectar als altres).
 • Comportament assertiu (respondre tal com voler però sense ferir, mostrar-nos agressius o defensar-nos de res).

Tècniques instrumentals

 • Tècnica de reestructuració cognitiva.
 • Tècnica autoinstruccional.
 • Entrenament en assertivitat.
 • Tècnica de relaxació.
 • Tècnica de resolució de problemes.
 • Dilemes morals.
 • Entrenament de l’empatia.
 • Tècniques de prevenció de recaigudes.

Models d’intervenció

1. Agressor

 • Constructes deficitaris (pensament rígid, autocontrol emocional, relacions interpersonals, pensament deformats, empatia, valors).
 • Model d’intervenció general (abordatge des de l’orientació cognitiu-conductual, anàlisis funcional A-B-C, tres nivells des resposta: motora, cognitiva i emocional).
 • Tècniques instrumentals.

2. Víctima

 • Constructes deficitaris (relacions interpersonals, autoestima i autoconcepte, pensaments deformats).
 • Model d’intervenció general (abordatge des de l’orientació cognitiu-conductual, anàlisis funcional A-B-C, tres nivells des resposta: motora, cognitiva i emocional).
 • Tècniques instrumentals.

3. Espectador

 • Constructes deficitaris (empatia, desenvolupament en valors, relacions interpersonals).
 • Model d’intervenció general (abordatge des de l’orientació cognitiu-conductual, anàlisis funcional A-B-C, tres nivells des resposta: motora, cognitiva i emocional).
 • Tècniques instrumentals.

Prevenció

 • Mitjançant xerrades a alumnes, pares i professors.
 • Anàlisis i avaluació del fenomen en l’escola.
 • Educar en valors i habilitats socials des de primària.

Com millorar l’autoestima?

S’ha de tenir en compte aquests aspectes:

 • Sobregeneralització
 • Designació global
 • Pensament polaritzat
 • Autoacusació
 • Lectura del pensament
 • Fal·làcies de control
 • Racionament emocional

Exercicis per millorar l’autoestima:

 • Donar-se autoinstruccions positives.
 • No generalitzar.
 • Centrar-nos en els aspectes positius que tenim.
 • Fer conscient dels èxits assolits.
 • No comparar-se.
 • Confiar en si mateix.
 • Acceptar-nos a nosaltres mateixos.
 • Esforçar-nos per millorar.

Quan es descobreix el Bullying?

 • Intervenció individual (amb l’agressor, la víctima o l’espectador)
 • Intervenció grupal (grup classe o uns altres: educant en valors, entrenant habilitats socials i assertivitat, millora de l’autocontrol, millora de l’autoestima, resolució de conflictes).